Autor Zpráva
Taps
Profil
mám níže uvedený kod, který používám na generování zpráv v archivu v jednotlivých měsících, avšak po kliknutí na určitý měsíc se mi nezobrazí daná data, mohl by mi někdo poradit kde mám chybu

<?
include "config.php";

$today=Date("Y-m-d");
$datum_start=Date("Y-m-01");
$datum_end=Date("Y-m-31");

for($year=date("Y");$year>=2007;$year--){
echo "Rok:$year";
for($month=12;$month>0;$month--){
if(($year==Date("Y")) and ($month==12)) $month=date("m");
switch ($month) {
case "1": $month_name="leden"; break;
case "2": $month_name="únor"; break;
case "3": $month_name="březen"; break;
case "4": $month_name="duben"; break;
case "5": $month_name="květen"; break;
case "6": $month_name="červen"; break;
case "7": $month_name="červenec"; break;
case "8": $month_name="srpen"; break;
case "9": $month_name="září"; break;
case "10": $month_name="říjen"; break;
case "11": $month_name="listopad"; break;
case "12": $month_name="prosinec"; break;
}
if($month<10) $zero="0"; else $zero="";
echo " <a href=archive.php?view=$year$zero$month>".$month_name."</a> ";
}
}
if(($_GET['view'])
{

$datum_start=$year-$month-01;
$datum_end=$year-$month-31;
$query=mysql_query("select *,DATE_FORMAT(datum,'%d.%m.%Y') as datum from evidence where vlozil='$cislo' and pracoviste='$pracoviste' and datum <='$today' and datum between '$datum_start' and '$datum_end' order by id DESC, datum DESC");
echo"<table>";
while ($zaznam=mysql_fetch_array($query)):
$znacka=$zaznam["datum"];
$znacka_1=substr($znacka,8,2);
echo"<tr><td align="center">".$zaznam["datum"]."</td><TD align="center">".$zaznam["pracoviste"]."".$znacka_1."".$zaznam["vlozil "]."".$zaznam["id"]."</TD><td width="auto">".$zaznam["zadatel"]."</td><TD width="auto">".$zaznam["kategorie"]."</TD><TD align="center"> ".$zaznam["poplatek"]."</TD></TR>";
endwhile;
echo"</TABLE><p>";
}
?>

djlj
Profil
mohl by mi někdo poradit kde mám chybu
V tom, že tam nemáš nikde žádnou podmínku, na základě které by se měla data zobrazit.
TFSi
Profil
if(($_GET['view'])
a to sem to ani nečetl
Taps
Profil
vyřešeno

<?
include "config.php";
include "block.php";
if($view=="")$view=date("Y-m");
$today=Date("Y-m-d");
$datum_start=Date("Y-m-01");
$datum_end=Date("Y-m-31");

for($year=date("Y");$year>=2007;$year--){
echo "Rok:$year";
for($month=12;$month>0;$month--){
if(($year==Date("Y")) and ($month==12)) $month=date("m");
switch ($month) {
case "1": $month_name="leden"; break;
case "2": $month_name="únor"; break;
case "3": $month_name="březen"; break;
case "4": $month_name="duben"; break;
case "5": $month_name="květen"; break;
case "6": $month_name="červen"; break;
case "7": $month_name="červenec"; break;
case "8": $month_name="srpen"; break;
case "9": $month_name="září"; break;
case "10": $month_name="říjen"; break;
case "11": $month_name="listopad"; break;
case "12": $month_name="prosinec"; break;
}
SetType($month, "integer");
if($month<10) $zero="0"; else $zero="";
echo " <a href=archive.php?view=$year$zero$month>".$month_name."</a> ";
if(($year==2007) and ($month==5)) $month=0;
}
}
echo $view."<br>";
if($_GET['view'])
{
$view=$_GET['view'];

$year=substr($view,0,4);
$month=substr($view,4,2);
$datum_start="$year-$month-01";
$datum_end="$year-$month-31";
echo $datum_start;
$query=mysql_query("select *,DATE_FORMAT(datum,'%d.%m.%Y') as datum from evidence where vlozil='$cislo' and pracoviste='$pracoviste' and datum <='$today' and datum between '$datum_start' and '$datum_end' order by id DESC, datum DESC");
echo"<table>";
while ($zaznam=mysql_fetch_array($query)):
$znacka=$zaznam["datum"];
$znacka_1=substr($znacka,8,2);
echo"<tr><td align="center">".$zaznam["datum"]."</td><TD align="center">".$zaznam["pracoviste"]."".$znacka_1."".$zaznam["vlozil "]."".$zaznam["id"]."</TD><td width="auto">".$zaznam["zadatel"]."</td><TD width="auto">".$zaznam["kategorie"]."</TD><TD align="center"> ".$zaznam["poplatek"]."</TD></TR>";
endwhile;
echo"</TABLE><p>";
}
?>
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.