Autor Zpráva
Tereza
Profil *
Hledám na internetu script počítadla, kde by se dalo nastvit - např každou hodinu připočítat 1 k aktuální hodnotě.


Poradíte mi...
none
Profil
http://www.pcsvet.cz/art/article.php?id=94
je tam sobor na stazení
Tereza
Profil *
Nejde stáhnout
Tereza
Profil *
Hlavně je důležité, abych si mohla nastavit po jaké době se připočíta nějaká hodnota k aktuálnímu stavu.
Marty
Profil
No stáhnout to opravdu nejde (viz jejich komentáře), zkus si to najít na Intervalu v sekci PHP, určitě je tam několik druhů počítadel. Pokud alespoň rámcově rozumíš PHP, tak si to můžeš dopsat do jakéhokoli počítadla. Pokud chceš přímo něco hotového, tak dost pochybuji, že by něco takového existovalo, uniká mi smysl využití.
Tereza
Profil *
Recese - sehnala jsem na Intervau tento kód, nevím si rady co do toho kódu dopsat, aby to počítadlo např. každou hodinu připočítalo 1.

function Number2Img ($cislo,$cesta=""){

// když se zadá cesta, přidáme koncové lomítko
$cesta="" ? $cesta="" : $cesta.="/";

// jména okrajů
$lside=$cesta."LeftSide.png"; // levý okraj
$rside=$cesta."RightSide.png"; // pravý okraj

// podle obrázku na kterém je číslice 1 zjistíme šířku a výšku; tento obrázek musí existovat!
list($pic_width, $pic_height, $pic_type, $pic_attr) = getimagesize($cesta."1.png"); // tato funkce vrací pole: index 0-šířka,1-výška,2-typ (např.: "image/png") a 3-atribut tagu img (např.:"height=200 width=200")
$number_width=$pic_width; // šířka jedné číslice
$Image_Height=$pic_height; // výška jedné číslice=výška celého obrázku

// jestliže existuje levý okraj, zjistíme si jeho šířku
if (is_file($lside)){
list($pic_width, $pic_height, $pic_type, $pic_attr) = getimagesize($lside);
$lside_width=$pic_width;
} else {
$lside_width=0;
}

// jestliže existuje pravý okraj, zjistíme si jeho šířku
if (is_file($rside)){
list($pic_width, $pic_height, $pic_type, $pic_attr) = getimagesize($rside);
$rside_width=$pic_width;
} else {
$rside_width=0;
}

// zjistíme si počet číslic v čísle
$Digits_Count = strlen($cislo);

// celková šířka obrázku se vypočte jako součin šířky obrázku a počtu číslic + šířky případných okrajů
$Image_Width = (($Digits_Count * $number_width) + $lside_width + $rside_width);

// vytvoříme prázdný obrázek
$Image = imagecreatetruecolor($Image_Width,$Image_Height);

// Přidáme levý okraj do obrázku, když existuje
if (is_file($lside)){
$image_LeftSide = imagecreatefromPNG($lside);
imagecopy($Image, $image_LeftSide, 0, 0, 0, 0, $lside_width, $Image_Height);
imagedestroy($image_LeftSide);
}

// Přidáme pravý okraj do obrázku, když existuje
if (is_file($rside)){
$image_RightSide = imagecreatefromPNG($rside);
imagecopy($Image, $image_RightSide, ($Image_Width - $rside_width), 0, 0, 0, $rside_width, $Image_Height);
imagedestroy($image_RightSide);
}

// projdeme všechny číslice v řetězci a vložíme je do výsledného obrázku
for($pozice=0; $pozice < $Digits_Count; $pozice++) {
// zjištění právě zpracovávané číslice
$digit = substr($cislo,$pozice,1);

// cesta právě zpracovávané číslice
$digit_name = $cesta. $digit . ".png";

// zkontrolujeme, zda číslice existuje, když ne, v celkovém obrázku zůstane mezera
if (is_file($digit_name)) {
// výpočet pozice právě zpracovávané číslice
$digit_pozition = (($pozice*$number_width)+$lside_width);

// přečteme právě zpracovávanou číslici
$digit_image = imagecreatefromPNG($digit_name);

// vložíme číslici do celkového obrázku
imagecopy($Image, $digit_image, $digit_pozition, 0, 0, 0, $number_width, $Image_Height);

// odstraníme z paměti obrázek právě zpracované číslice
imagedestroy($digit_image);
}
}

// odešleme hlavičku, která klientovi řekne typ odesílaných dat
header("Content-Type: image/png");

// pošleme obrázek klientovy
imagePNG($Image);

// nakonec odstraníme obrázek z paměti, aby jsme ji nezahltili
imagedestroy($Image);

}
[b][/b]
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0