Autor Zpráva
ybznek
Profil
Ahoj stáhl jsem si z http://cz.php.net/fsockopen funkci


    function httpSocketConnection($host, $method, $path, $data)
    {
        $method = strtoupper($method);       
       
        if ($method == "GET")
        {
            $path.= '?'.$data;
        }   
       
        $filePointer = fsockopen($host, 80, $errorNumber, $errorString);
       
        if (!$filePointer)
        {
            logEvent('debug', 'Failed opening http socket connection: '.$errorString.' ('.$errorNumber.')<br/>\n');
            return false;
        }

        $requestHeader = $method." ".$path."  HTTP/1.1\r\n";
        $requestHeader.= "Host: ".$host."\r\n";
        $requestHeader.= "User-Agent:      Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0\r\n";
        $requestHeader.= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

        if ($method == "POST")
        {
            $requestHeader.= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n";
        }
       
        $requestHeader.= "Connection: close\r\n\r\n";
       
        if ($method == "POST")
        {
            $requestHeader.= $data;
        }           

        fwrite($filePointer, $requestHeader);
       
        $responseHeader = '';
        $responseContent = '';

        do
        {
            $responseHeader.= fread($filePointer, 1);
        }
        while (!preg_match('/\\r\\n\\r\\n$/', $responseHeader));
       
       
        if (!strstr($responseHeader, "Transfer-Encoding: chunked"))
        {
            while (!feof($filePointer))
            {
                $responseContent.= fgets($filePointer, 128);
            }
        }
        else
        {

            while ($chunk_length = hexdec(fgets($filePointer)))
            {
                $responseContentChunk = '';
           
                logEventToTextFile('debug', $chunk_length);
                $read_length = 0;
               
                while ($read_length < $chunk_length)
                {
                    $responseContentChunk .= fread($filePointer, $chunk_length - $read_length);
                    $read_length = strlen($responseContentChunk);
                }

                $responseContent.= $responseContentChunk;
               
                fgets($filePointer);
               
            }
           
        }

        logEventToTextFile('debug', $responseContent);
       
       
        return chop($responseContent);
    }

a nějak se mi jí nedaří použít. Prosím o příklad použití s metodou POST.
btw funkce logEvent... - mi to nenašlo
BetaCam
Profil
ybznek
btw funkce logEvent... - mi to nenašlo
Funkce logEvent a s největší pravděpodobností i logEventToTextFile budou zdřejmě uživatelem definované funkce, proto je logické, že ti je to nemůže najít.

Já běžně používám $this->log->write('Debug', 'Třída ABC byla inicializována'); , ale je logické, že tobě by to nemohlo fungovat když nemáš třídu Log s metodou Write. Stejné je to s tou funkcí. Takže si to volání funkce odmaž nebo si tu funkci nadefinuj. Až toto uděláš napiš co přesně ti na tom nefunguje.
ybznek
Profil
BetaCam
Ty funkce jsem odmazal a i pak to nešlo, tak mě napadlo, že ty funkce tam být měly...

Nakonec jsem tu funkci "nějak" použil :-)
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0