Autor Zpráva
ybznek
Profil
Ahoj stáhl jsem si z http://cz.php.net/fsockopen funkci


  function httpSocketConnection($host, $method, $path, $data)
  {
    $method = strtoupper($method);    
    
    if ($method == "GET")
    {
      $path.= '?'.$data;
    }  
    
    $filePointer = fsockopen($host, 80, $errorNumber, $errorString);
    
    if (!$filePointer)
    {
      logEvent('debug', 'Failed opening http socket connection: '.$errorString.' ('.$errorNumber.')<br/>\n');
      return false;
    }

    $requestHeader = $method." ".$path." HTTP/1.1\r\n";
    $requestHeader.= "Host: ".$host."\r\n";
    $requestHeader.= "User-Agent:   Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1) Gecko/20061010 Firefox/2.0\r\n";
    $requestHeader.= "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";

    if ($method == "POST")
    {
      $requestHeader.= "Content-Length: ".strlen($data)."\r\n";
    }
    
    $requestHeader.= "Connection: close\r\n\r\n";
    
    if ($method == "POST")
    {
      $requestHeader.= $data;
    }      

    fwrite($filePointer, $requestHeader);
    
    $responseHeader = '';
    $responseContent = '';

    do
    {
      $responseHeader.= fread($filePointer, 1);
    }
    while (!preg_match('/\\r\\n\\r\\n$/', $responseHeader));
    
    
    if (!strstr($responseHeader, "Transfer-Encoding: chunked"))
    {
      while (!feof($filePointer))
      {
        $responseContent.= fgets($filePointer, 128);
      }
    }
    else
    {

      while ($chunk_length = hexdec(fgets($filePointer)))
      {
        $responseContentChunk = '';
      
        logEventToTextFile('debug', $chunk_length);
        $read_length = 0;
        
        while ($read_length < $chunk_length)
        {
          $responseContentChunk .= fread($filePointer, $chunk_length - $read_length);
          $read_length = strlen($responseContentChunk);
        }

        $responseContent.= $responseContentChunk;
        
        fgets($filePointer);
        
      }
      
    }

    logEventToTextFile('debug', $responseContent);
    
    
    return chop($responseContent);
  }

a nějak se mi jí nedaří použít. Prosím o příklad použití s metodou POST.
btw funkce logEvent... - mi to nenašlo
BetaCam
Profil
ybznek
btw funkce logEvent... - mi to nenašlo
Funkce logEvent a s největší pravděpodobností i logEventToTextFile budou zdřejmě uživatelem definované funkce, proto je logické, že ti je to nemůže najít.

Já běžně používám $this->log->write('Debug', 'Třída ABC byla inicializována'); , ale je logické, že tobě by to nemohlo fungovat když nemáš třídu Log s metodou Write. Stejné je to s tou funkcí. Takže si to volání funkce odmaž nebo si tu funkci nadefinuj. Až toto uděláš napiš co přesně ti na tom nefunguje.
ybznek
Profil
BetaCam
Ty funkce jsem odmazal a i pak to nešlo, tak mě napadlo, že ty funkce tam být měly...

Nakonec jsem tu funkci "nějak" použil :-)
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0