Autor Zpráva
Anonymní
Profil *
Zdravím, mám takový problém, testuju tu jeden skript - na obou webech stejná verze PHP (4.3.11), ale na jednom to funguje a na druhým ne.

foto.php
<style>

.t1 {
padding-bottom:3px;border-bottom:2px solid #ece7e6;
}
</style>

<?php
require("functions.php");

$type = isset($_GET['type']) ? $_GET['type'] : "list"; // kdyz není type, type je list - výpis závodů

if($type == "list") {

$cursor = mysql_query("select * from fotogalerie order by id desc"); // SQL dotaz k databázi

while($zaznam = mysql_fetch_array($cursor)) { // začátek cyklu

$rows[] = " <td class=\"t1\">- <a href=\"index.php?page=foto&amp;type=zavod&amp;akce=".$zaznam["id"]."\" ><b>".$zaznam["jmeno"]."</b></a></td>
<td class=\"t1\">".$zaznam["datum"]."</td><td class=\"t1\" align=\"right\">".$zaznam["autor"]."</td>";

}

echo "<h1>Fotogalerie</h1>"; // nadpis
echo "<table width=\"100%\" cellspacing=\"0\">"; // začátek tabulky
echo "<tr class=menu><td><b>název galerie</b></td><td><b>přidáno</b></td><td align=right><b>autor</b></td></tr>"; // uvodní řádek
echo(implode("</tr><tr>", $rows));
echo "</table>";

} elseif($type == "zavod") {

$cursor = mysql_query("select * from fotogalerie where id=".$akce); // SQL dotaz k databázi
if($zaznam = mysql_fetch_array($cursor)) { // začátek cyklu

$img_path = "media/foto/".$zaznam["cesta"];
$tn_path = "media/foto/TN_".$zaznam["cesta"];

if(!is_dir($tn_path)) {
mkdir($tn_path);
}

$dirContent = array();
$dirHandle = opendir($img_path);
while(false !== ($file = readdir($dirHandle))) {
if(preg_match("/^([a-zA-Z0-9_-]+)\.(jpg|gif|png)?$/", $file, $file_data)) {
$dirContent[] = array( 'filename' => $file_data[1],
'filetype' => $file_data[2]
);
}
}
closedir($dirHandle);

$img_data = array();
if($file = loadFile($img_path."/images.ini")) {
$img_data = unserialize($file);
}

$images = array();
foreach($dirContent as $key => $img) {

if(!($tn = file_exists($tn_path."/".$img['filename'].".".$img['filetype']))) {
$tn = imagecreatethumbnail( $img_path."/".$img['filename'].".".$img['filetyp e'],
$tn_path."/".$img['filename'].".".$img['filetype'], 100, 75);
}

if($tn) {
$img_index = $img['filename']."_".$img['filetype'];
if(!isset($img_data[$img_index])) {
$velikost = GetImageSize($img_path."/".$img['filename'].".".$img['filetype']);
$img_data[$img_index] = array( 'name' => $img['filename'].".".$img['filetype'],
'width' => $velikost[0],
'height' => $velikost[1]
);
}


$images[] = " <div style=\"float:left;width:110px;height:110px;padding:4px;vertical-align :middle;text-align:center;\">
<a href=\"javascript:void(0);\"><img src=\"".$tn_path."/".$img['filename'].".".$img['filetype']."\" style=\"border:1px solid #404040;\" alt=\"\" onclick=\"zoom('".$zaznam["cesta"]."/".$img['filename'].".".$img['file type']."',".$img_data[$img_index]['width'].",".$img_data[$img_index][' height'].");\" /></a>
</div>
";
}
}

saveFile($img_path."/images.ini", serialize($img_data));

echo "<table width=\"600\" cellspacing=\"0\"><tr class=bunka_seda><td><H1>".$zaznam["jmeno"]."</H1></td></tr><tr class=bunka_seda><td align=center><b>".nl2br($zaznam["komentar"])."</b></td></tr>";
echo "<tr class=bunka_seda><td>".implode("", $images)."</td></tr>";
echo "<tr class=bunka_seda><td><div align=right>foto: <b>".$zaznam["autor"]."</b> | datum: ".$zaznam["datum"]."</div></td></tr></table>";
}
}
?>


a functions.php

<?


function loadFile($fileName) {
$fileContent = '';
if($fd = @fopen($fileName, "r")) {
while(!feof($fd)) {
$fileContent .= fgetc($fd);
}
fclose($fd);
return $fileContent;
}
return false;
}

function saveFile($fileName, $fileContent) {
if($fd = @fopen($fileName, "w")) {
fwrite($fd, $fileContent);
fclose($fd);
chmod($fileName, 0755);
return true;
}
return false;
}

function imagecreatethumbnail($origImgPath, $newImgPath, $newImgSize = false, $jpegQuality = 90) {
if($newImgSize) {
$origImgType = substr($origImgPath, strrpos($origImgPath, '.') + 1);
$newImgType = substr($newImgPath, strrpos($newImgPath, '.') + 1);

switch($origImgType) {
case 'jpg':
$origImg = @imagecreatefromjpeg($origImgPath);
break;
case 'gif':
$origImg = @imagecreatefromgif($origImgPath);
break;
case 'png':
$origImg = @imagecreatefrompng($origImgPath);
break;
default:
$origImg = false;
}

if($origImg) {
$origImgW = imagesx($origImg);
$origImgH = imagesy($origImg);

if(($origImgW >= $origImgH) && ($origImgW > $newImgSize)){
$newImgW = $newImgSize;
$newImgH = ceil($origImgH/($origImgW/$newImgW));
} elseif($origImgH > $newImgSize) {
$newImgH = $newImgSize;
$newImgW = ceil($origImgW/($origImgH/$newImgH));
}

if(isset($newImgW) && isset($newImgH)) {
$newImg = @imagecreatetruecolor($newImgW, $newImgH);
@imagecopyresampled($newImg, $origImg, 0, 0, 0, 0, $newImgW, $newImgH, $origImgW, $origImgH);
} else {
$newImg = $origImg;
}

switch($newImgType) {
case 'jpg':
@imagejpeg($newImg, $newImgPath, $jpegQuality);
chmod($newImgPath, 0775);
break;
case 'gif':
@imagegif($newImg, $newImgPath);
chmod($newImgPath, 0775);
break;
case 'png':
@imagepng($newImg, $newImgPath);
chmod($newImgPath, 0775);
}
return $newImg;
}
}
return false;
}
?>


na jednom webu - http://preview.obsidian.cz/www.bagsy.cz/?page=foto to chodí bez problémů, ale na www.milankasparek.com/?page=foto to nejde. Nevíte někde, kde je zakopaný pes? Nedělá to náhledy k fotogaleriím.

Díky Mira
roberta
Profil
na tom druhom webe si skontroluj, ci sa ti odkazy odkazuju do toho adresara, kde mas fotky... napr. fotka
http://www.milankasparek.com/media/foto/TN_lades/foto_10.jpg sa tam vôbec nenachádza v adresari, na ktory odkazujes...
Anonymní
Profil *
noprávě, když ten adresář a ten náhled není, tak se má vytvořit a tohle se nevytvoří...
Havel-st
Profil *
neni vypnutá knihovna php_gd2.dll ?
Havel-st
Profil *
hm, neni (podle php info)
Hugo
Profil
A mas pravo na vytvareni adresaru (safe mode apod.)??
Anonymní
Profil *
add vytvareni adresaru - overim u poskytovatele
Charlie
Profil
Je docela pravděpodobné, že nemáš právo na vytváření adresářů ani souborů, nebo že PHP neobsahuje dynamickou knihovnu nutnou pro správu filesystému.
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0