« 1 2 »
Autor Zpráva
Kajman_
Profil *
Pouze pro účely testování uživatelského javascriptu k obarvení kódu viz.
http://diskuse.jakpsatweb.cz/index.php?action=vthread&forum=18&topic=7 6036&page=1#12


výchozí dle fóra
if(1<2)
{
echo "jo";
echo "http://www.example.com";
}


< skočí do htm módu (z něho lze správným kódem do ostatních módů)
<html><title><?php $res=mysql_query('select 1 from dual');mysql_result($res,0,0);?></title></html><body>baf</body>


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>test barvení</title>
<style type="text/css">
/* tiskovy styl */
@media print {
	#menu, #nav, .noprint {display:none}
	#iob_hl_l {width:183px;height:32px}
	#iob_hl_p {width:318px;height:32px}
	.tucne {font-weight:bold;}	
}
#text h1, #text h2, #text h3, #text h4 {
	color: #8C020C;
	font-size: 120%;
	padding: 0.5em 0 0.2em 0;
}
body>#text {
	height: auto;
}
a.napoveda
{
	font-weight:normal;
}
.tucne
{
	font-weight:bold;	
}
</style>
<link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico">
<script type="text/javascript">
<!--
// kratka poznamka
/*
 * dloooooooouha
 * poznamka
 */
function select_hide(menu)
{
	menu.className += " hover";
	var x=document.getElementsByTagName("select");
	for(var i=0;i<x.length;i++) {x[i].style.visibility='hidden';}
}
//-->
</script>
</head>
<body class="zeme_cz" onload="init();">
<p><a href="test#test">test</a></p>
<?php
function xmlspecialchars($retezec)
{
	$prevod=array(
		'&' => '&amp;',
		'<' => '&lt;',
		'>' => '&gt;',
		"'" => '&apos;',
		'"' => '&quot;',
		);
	return strtr(stripslashes($retezec),$prevod);
}
echo xmlspecialchars('<a href="?t&c">tac</a>');
?>
</body>
</html>


javascript to zkusí, když najde var
var js=1;window.alert(js);


styly zatím jen tečka
.pre+br {display:none}

a díky tomu zůstane text hned za

select obarví jako mysql
select
c.*,
count(k.id_textu) pocet_komentaru
from clanky c
left join komentare k
on c.id_clanku=k.id_clanku
group by c.id_clanku


<A HREF="#" STYLE="font-size:101%;">test</A>
<a href="#" style="font-size:101%">test</a>
<A HREF="#" STYLE="font-size:101%">test</A>


echo 'dodelat aby to nedělalo odkazy takhle uvnitř, třeba to do do do';echo 'dodelat aby to nedělalo odkazy takhle uvnitř';
echo 'třeba to while';
Kajman_
Profil *
Zkuste si přidat vlastní test
joe
Profil
var prvni = 1;
var druha = 2;
alert(prvni+druha);

Mám všechno zeleně :-)
<?php echo $var; ?>
Kajman_
Profil *
Mám všechno zeleně :-)

A je něco v chybové konzoli firefoxu nebo se nepodařilo uživatelský skript nainstalovat?
joe
Profil
Kajman_
Konzole ukazuje chybu "Neznámá vlastnost 'bacground-color'. Deklarace vynechána."

spíš backgroundColor :-)

Jinak nic, ale že by to zrovna kvůli tomuhle ztroskotalo si nemyslim...
Kajman_
Profil *
To píše i bez toho jush skriptu. Nejsem si jistý, jestli jste pochopil, že si ten skript musíte u sebe nainstalovat a pak teprve testovat.
joe
Profil
Už to funguje, nainstalované jsem to měl, nevím kde byla chyba, každopádně je to zajímavé ;-)
Alphard
Profil
<?php
header ('Expires: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
header ('Last-Modified: ' . gmdate('D, d M Y H:i:s') . ' GMT');
header ('Content-Type: text/xml');
// header('Content-type: application/xml; charset="utf-8"',true);
include "../pripojeni_db.php";
$result_01 = mysql_query ("select c.id, c.nadpis, c.perex_html, date_format(c.cas, '%a, %d %b %Y %H:%i:%s GMT') cas, u.nick autor from clanky c left join uzivatele u on c.autor = u.id where c.zobrazit = 1 order by c.id desc limit 5");
//echo mysql_error ();
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"iso-8859-2\"?>\n";
echo "<rss version=\"2.0\" xml:lang=\"cs\">\n";
echo "<channel>\n";

<?php
class Zip {

 protected $zip;
 public $jmeno_zipu = "zip.zip";

 public function __construct ($cesta) {
  self::vytvorZip ();
 }

 public function vytvorZip () {
  $this -> zip = new ZipArchive();
  $this -> zip -> open ($this -> jmeno_zipu, ZIPARCHIVE::CREATE);
  return $this -> zip;
 }
 
 public function nactiAdr () {
  $this -> hn = scandir ($this -> cesta);
  foreach ($this -> hn as $file)
    { if ($file == "." || $file == "..") continue;
     if (is_dir ($this -> cesta."/".$file)) {
       parent::pridejAdresar ($this -> cesta."/".$file);
       
      }
      else
      parent::pridejSoubor ($this -> cesta."/".$file); }
 }
}

$zip = new VytvorStrom;
$zip -> uloz ();
?>

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
<title>Vzkazník</title>

<style type="text/css">


html { height: 100%; font-size: 62.5% }
body { height: 100%; background-color: #FFFFFF; font: 1.2em Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; }

/* ==================== Form style sheet ==================== */

form { margin: 25px 0 0 29px; width: 450px; padding-bottom: 30px; }

fieldset { margin: 0 0 22px 0; border: 1px solid #095D92; padding: 12px 17px; background-color: #DFF3FF; }
legend { font-size: 1.1em; background-color: #095D92; color: #FFFFFF; font-weight: bold; padding: 4px 8px; }

/* ==================== Form style sheet END ==================== */

</style>
<!--[if IE]>
<style type="text/css">

/* ==================== Form style sheet for IE ==================== */

fieldset { padding: 22px 17px 12px 17px; position: relative; margin: 12px 0 34px 0; }

/* ==================== Form style sheet for IE end ==================== */

</style>
<![endif]-->
</head>


<body>
<?php
if (isset ($_POST['odeslano']))
{
function cz_mail ($to, $predmet, $zprava, $head = "", $kod)
    { $predmet = "=?utf-8?B?".base64_encode(iconv($kod, "UTF-8", $predmet))."?=";
     $head .= "MIME-Version: 1.0\n";
     //$head .= "Content-Type: text/plain; charset=\"utf-8\"\n";
     
}
?>

	<form action="kontakt.php" method="post">
<p class="zdroj"><a href="http://www.mantisatemplates.com/free-html-css-forms.php">http://    www.mantisatemplates.com/free-html-css-forms.php</a></p>;
 </body>
</html>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2">
 <channel>
  <title>Živě.cz</title>
  <link>http://www.zive.cz/default.aspx</link>
  <description>
  </description>
  <language>cs</language>
  <pubDate>Wed, 20 Aug 2008 22:00:00 GMT</pubDate>
  <image>
   <title>Zive.cz</title>
   <url>http://www.zive.cz/Client.Images/Logos/logo-zive-rss.gif</url>
   <link>http://www.zive.cz/default.aspx</link>
  </image>
  <item>

create table sekce (
id smallint unsigned auto_increment primary key,
nazev varchar(250),
popisek varchar(1000)
) DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs;
create trigger zalohuj_clanek 
before delete 
on clanky
for each row 
begin 
 insert into zaloha_clanky(id, nadpis, perex_html, perex_texy, text_html, text_texy, cas, autor, zobrazeno, zobrazit, registrovani, sekce, pkomentare)
 values (old.id, old.nadpis, old.perex_html, old.perex_texy, old.text_html, old.text_texy, old.cas, old.autor, old.zobrazeno, old.zobrazit, old.registrovani, old.sekce, old.pkomentare);
end;

//js			// Ulož vlastnosti výběru
			saveSelectionProperties: function() {
				this.Texyla.textarea.focus();
				
				var start, end, selectedText, cursor;
				
				// IE
				if (this.Texyla.IE) {
					var backup = this.Texyla.textarea.value;
					
					var ieSelection = document.selection.createRange();
					var bookmark = "[~Z~A~L~O~Z~K~A~]";
					selectedText = ieSelection.text;
					
					ieSelection.text = bookmark + selectedText;
					start = this.Texyla.textarea.value.indexOf(bookmark);
					end = start + selectedText.length;
					
					this.Texyla.textarea.value = backup;
					
				// O, FF
				} else { 
					start = this.Texyla.textarea.selectionStart;
					end = this.Texyla.textarea.selectionEnd;
					selectedText = this.Texyla.textarea.value.substring(start, end);
				}
Alphard
Profil
Zpráva pro příznivce Opery
funguje bez jakýchkoliv úprav
stačí nastavit uživatelský script

Kajman_
Dobrá práce, dík. Sám jsem se k tomu chystal až asi půl roku :-)
Str4wberry
Profil
Nevíš, Kajmane, proč se např. zde kód nebarví? Tedy alespoň mně v Opeře zůstává původně zelený.
Kajman_
Profil *
Str4wberry
Já tam zatím zapnul barvení jen v následujících fórech, asi by se tam mohly přidat i další.
var zvyrazni=new Array();
	zvyrazni[4]='htm';
	zvyrazni[7]='css';
	zvyrazni[8]='js';
	zvyrazni[9]='php';
	zvyrazni[28]='sql';
Kajman_
Profil *
Test výběru typu obarvování úvodním komentářem...

//js
function injs() {window.alert('js');}


/*css*/
#mojeid {font-size:120%}


--pgsql
select 1 from dual


--sqlite
select 1 from dual


#mysql
select 1 from dual


//php
print('test');


u xml se špatně barví ten první rádek jako php kód a je to odkazováno na html manuál, ale to se snad dá přežít
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<galerie pauza="3" pozadi="0x000000" xpoz="50" ypoz ="50" vyska="125" sirka="100"> 
<obr>
 <file>pic1.jpg</file>
 <label>popisek</label>
</obr> 
<obr>
 <file>pic2.jpg</file>
 <label>popisek</label>
</obr> 
</galerie>


ini_get('safe_mode')
Kajman_
Profil *
Str4wberry
Nevíš, Kajmane, proč se např. zde kód nebarví?

Tak jsem přeházel logiku zapnutí obarvování, že se známé startovací znaky hledají ve všech fórech. A v těch výše uvedených se použije podle typu fóra, i když to neuhádne nějaký jazyk.

Tak testeři, aktualizujte, prosím.
Alphard
Profil
Tak testeři, aktualizujte, prosím.
uff, nakopíroval jsem sem asi tunu kódu (až se tam dostala i Java, ale nefunguje)
a výsledky:
chtít po tom, aby to našlo JS v sekci PHP by bylo asi moc (možná podle document.), ale CSS by možná mohlo zvládat i v <!--[if IE]> viz #8
opět testováno v Opeře
Kajman_
Profil *
Alphard
chtít po tom, aby to našlo JS v sekci PHP by bylo asi moc (možná podle document.)
Taky si myslím. On třeba
function test() {return "window.alert(document.getElementsByTagName('title')[0].innerHTML);"}

document obsahuje, ale js to být nemá.

ale CSS by možná mohlo zvládat i v <!--[if IE]> viz #8
Ale, vždyť to je komentář ;-) Ale hlavně neumím js na tolik, abych se Jakubovi vrtal v tom objektu jush - vždy to jen polámu.
Kajman_
Profil *
A co ostatní mmmoderátoři a aktivisti, jak se jeví testování barviček a odkazování na manuály?
yFang
Profil
Kajman_
Možná by nebylo špatné, kdyby si každý mohl upravit barvy podle toho, na co je zvyklý.
V tom kódu jsem se marně pokoušel najít, kde jsou nastavené barvy. Třeba někde na začátku pole s barvami nebo tak něco.
Kajman_
Profil *
yFang
Na konci skriptu hledejte css zápis barev (color:).
yFang
Profil
Kajman_
Jo našel jsem to. Zkusím si to upravit tak, jak jsem zvyklý s PSPadu. ;-)
Kajman_
Profil *
Upravil jsem tam drobně odkazování na manuál a zvýrazňování v html. Taky to barvilo php funkce v retězci dávaném pro echo či print. Tak použijte prosím pro testování aktualizovanou verzi. Díky.
Kajman_
Profil *
Ještě jsem zkusil přidat číslování řádků, ale kouknul jsem na to v ie (6) a tam se to u delších kódu rozjíždí - nesedí čísla a řádky. Tak nevím, jestli to nechat aspoň pro ff a operu, nebo to zrušit úplně. Co myslíte?
Alphard
Profil
Kajman_
jestli již máte vytvořené něco, co funguje v Opeře a Firefoxu, nevidím důvod nepoužít to
stačí k tomu napsat poznámku o podpoře, ať si to stáhne jen ten, kdo to chce,
Kajman_
Profil *
Alphard
Nemáš náhodou novější ie na testy? Jestli tam třeba nejsou ty řádky normálně :-) Já to ve ff uložil a v ie koukl, páč neumím dát uživatelský skript přímo do ie. A je divné, že je to tam občas kratší a občas delší :-0
Alphard
Profil
Kajman_
mám 7, ale jestli umí uživatelské scripty nevím, moc ho nepouštím, zkusím to zjistit, kdyžtak se ozvu
edit: teď jsem si uvědomil, že tady za chvíli máme 8
Alphard
Profil
čisté IE zdá se uživatelské scripty neumí, ale IE7Pro ano, sice ho nemám, ale není problém ho nainstalovat
na druhou stranu, AFAIK by neměl být rozdíl mezi uložením třeba této stránky a načtením scriptu normálně ve <script src...
Kajman_
Profil *
Tak jsem to na testování ie alespoň tohle jedno vlákno udělal, jen tam musí být parametr forum.

http://okenko.jinak.cz/djpw/test.htm?forum=9
Alphard
Profil
tak jsem se na to díval v IE 7.0.5730.11
problém je zdá se s posuvníkem, řádky se vypíší správně, ale zobrazí se vertikální posuvník (nevím proč) a při posunutí textu již nesedí řádky

jak budu mít chvilku času, zkusím s tím něco udělat
Kajman_
Profil *
Alphard
Diky. Ty čísla jsou v jiném pre, aby se dal z toho původního jenoduše kopírovat text, tak se to neroluje spolu. V IE6 se ty čísla rozcházely s řádky i bez toho posunutí :-)

A IE tuším přidá ten vertikální posuvník, protože přidá ten horizontální dovnitř pre a už sem tedy vše nevejde. Ale to by se tak mělo chovat i v současné verzi bez toho skriptu.
Kajman_
Profil *
fbsql_fetch_field(null);

fbsql_fetch_lengths(null);
fbsql_fetch_object(null);
fbsql_fetch_row(null);
fbsql_field_flags(null);
fbsql_field_len(null);
fbsql_field_name(null);
fbsql_field_seek(null);
fbsql_field_table(null);
fbsql_field_type(null);
fbsql_free_result(null);
fbsql_get_autostart_info(null);
fbsql_hostname(null);
fbsql_insert_id(null);
fbsql_list_dbs(null);
fbsql_list_fields(null);
fbsql_list_tables(null);
fbsql_next_result(null);
fbsql_num_fields(null);
fbsql_num_rows(null);
fbsql_password(null);
fbsql_pconnect(null);
fbsql_query(null);
fbsql_read_blob(null);
fbsql_read_clob(null);
fbsql_result(null);
fbsql_rollback(null);
fbsql_select_db(null);
fbsql_set_lob_mode(null);
fbsql_set_password(null);
fbsql_set_transaction(null);
fbsql_start_db(null);
fbsql_stop_db(null);
fbsql_tablename(null);
fbsql_username(null);
fbsql_warnings(null);
fclose(null);
fdf_add_doc_javascript(null);
fdf_add_template(null);
fdf_close(null);
fdf_create(null);
fdf_enum_values(null);
fdf_errno(null);
fdf_error(null);
fdf_get_ap(null);
fdf_get_attachment(null);
fdf_get_encoding(null);
fdf_get_file(null);
fdf_get_flags(null);
fdf_get_opt(null);
fdf_get_status(null);
fdf_get_value(null);
fdf_get_version(null);
fdf_header(null);
fdf_next_field_name(null);
fdf_open(null);
fdf_open_string(null);
fdf_remove_item(null);
fdf_save(null);
fdf_save_string(null);
fdf_set_ap(null);
fdf_set_encoding(null);
fdf_set_file(null);
fdf_set_flags(null);
fdf_set_javascript_action(null);
fdf_set_on_import_javascript(null);
fdf_set_opt(null);
fdf_set_status(null);
fdf_set_submit_form_action(null);
fdf_set_target_frame(null);
fdf_set_value(null);
fdf_set_version(null);
feof(null);
fflush(null);
fgetc(null);
fgetcsv(null);
fgets(null);
fgetss(null);
file(null);
file_exists(null);
file_get_contents(null);
file_put_contents(null);
fileatime(null);
filectime(null);
filegroup(null);
fileinode(null);
filemtime(null);
fileowner(null);
fileperms(null);
filepro(null);
filepro_fieldcount(null);
filepro_fieldname(null);
filepro_fieldtype(null);
filepro_fieldwidth(null);
filepro_retrieve(null);
filepro_rowcount(null);
filesize(null);
filetype(null);
floatval(null);
flock(null);
floor(null);
flush(null);
fmod(null);
fnmatch(null);
fopen(null);
fpassthru(null);
fprintf(null);
fputcsv(null);
fputs(null);
fread(null);
frenchtojd(null);
fribidi_log2vis(null);
fscanf(null);
fseek(null);
fsockopen(null);
fstat(null);
ftell(null);
ftok(null);
ftp_alloc(null);
ftp_cdup(null);
ftp_chdir(null);
ftp_chmod(null);
ftp_close(null);
ftp_connect(null);
ftp_delete(null);
ftp_exec(null);
ftp_fget(null);
ftp_fput(null);
ftp_get(null);
ftp_get_option(null);
ftp_login(null);
ftp_mdtm(null);
ftp_mkdir(null);
ftp_nb_continue(null);
ftp_nb_fget(null);
ftp_nb_fput(null);
ftp_nb_get(null);
ftp_nb_put(null);
ftp_nlist(null);
ftp_pasv(null);
ftp_put(null);
ftp_pwd(null);
ftp_quit(null);
ftp_raw(null);
ftp_rawlist(null);
ftp_rename(null);
ftp_rmdir(null);
ftp_set_option(null);
ftp_site(null);
ftp_size(null);
ftp_ssl_connect(null);
ftp_systype(null);
ftruncate(null);
func_get_arg(null);
func_get_args(null);
func_num_args(null);
function_exists(null);
fwrite(null);
gd_info(null);
get_browser(null);
get_cfg_var(null);
get_class(null);
get_class_methods(null);
get_class_vars(null);
get_current_user(null);
get_declared_classes(null);
get_declared_interfaces(null);
get_defined_constants(null);
get_defined_functions(null);
get_defined_vars(null);
get_extension_funcs(null);
get_headers(null);
get_html_translation_table(null);
get_include_path(null);
get_included_files(null);
get_loaded_extensions(null);
get_magic_quotes_gpc(null);
get_magic_quotes_runtime(null);
get_meta_tags(null);
get_object_vars(null);
get_parent_class(null);
get_required_files(null);
get_resource_type(null);
getallheaders(null);
getcwd(null);
getdate(null);
getenv(null);
gethostbyaddr(null);
gethostbyname(null);
gethostbynamel(null);
getimagesize(null);
getlastmod(null);
getmxrr(null);
getmygid(null);
getmyinode(null);
getmypid(null);
getmyuid(null);
getopt(null);
getprotobyname(null);
getprotobynumber(null);
getrandmax(null);
getrusage(null);
getservbyname(null);
getservbyport(null);
gettext(null);
gettimeofday(null);
gettype(null);
glob(null);
gmdate(null);
gmmktime(null);
gmp_abs(null);
gmp_add(null);
gmp_and(null);
gmp_clrbit(null);
gmp_cmp(null);
gmp_com(null);
gmp_div(null);
gmp_div_q(null);
gmp_div_qr(null);
gmp_div_r(null);
gmp_divexact(null);
gmp_fact(null);
gmp_gcd(null);
gmp_gcdext(null);
gmp_hamdist(null);
gmp_init(null);
gmp_intval(null);
gmp_invert(null);
gmp_jacobi(null);
gmp_legendre(null);
gmp_mod(null);
gmp_mul(null);
gmp_neg(null);
gmp_or(null);
gmp_perfect_square(null);
gmp_popcount(null);
gmp_pow(null);
gmp_powm(null);
gmp_prob_prime(null);
gmp_random(null);
gmp_scan0(null);
gmp_scan1(null);
gmp_setbit(null);
gmp_sign(null);
gmp_sqrt(null);
gmp_sqrtrem(null);
gmp_strval(null);
gmp_sub(null);
gmp_xor(null);
gmstrftime(null);
gregoriantojd(null);
gzclose(null);
gzcompress(null);
gzdeflate(null);
gzencode(null);
gzeof(null);
gzfile(null);
gzgetc(null);
gzgets(null);
gzgetss(null);
gzinflate(null);
gzopen(null);
gzpassthru(null);
gzputs(null);
gzread(null);
gzrewind(null);
gzseek(null);
gztell(null);
gzuncompress(null);
gzwrite(null);
header(null);
headers_list(null);
headers_sent(null);
hebrev(null);
hebrevc(null);
hexdec(null);
highlight_file(null);
highlight_string(null);
html_entity_decode(null);
htmlentities(null);
htmlspecialchars(null);
http_build_query(null);
hw_api_attribute(null);
hw_api_content(null);
hw_api_object(null);
hw_array2objrec(null);
hw_changeobject(null);
hw_children(null);
hw_childrenobj(null);
hw_close(null);
hw_connect(null);
hw_connection_info(null);
hw_cp(null);
hw_deleteobject(null);
hw_docbyanchor(null);
hw_docbyanchorobj(null);
hw_document_attributes(null);
hw_document_bodytag(null);
hw_document_content(null);
hw_document_setcontent(null);
hw_document_size(null);
hw_dummy(null);
hw_edittext(null);
hw_error(null);
hw_errormsg(null);
hw_free_document(null);
hw_getanchors(null);
hw_getanchorsobj(null);
hw_getandlock(null);
hw_getchildcoll(null);
hw_getchildcollobj(null);
hw_getchilddoccoll(null);
hw_getchilddoccollobj(null);
hw_getobject(null);
hw_getobjectbyquery(null);
hw_getobjectbyquerycoll(null);
hw_getobjectbyquerycollobj(null);
hw_getobjectbyqueryobj(null);
hw_getparents(null);
hw_getparentsobj(null);
hw_getrellink(null);
hw_getremote(null);
hw_getremotechildren(null);
hw_getsrcbydestobj(null);
hw_gettext(null);
hw_getusername(null);
hw_identify(null);
hw_incollections(null);
hw_info(null);
hw_inscoll(null);
hw_insdoc(null);
hw_insertanchors(null);
hw_insertdocument(null);
hw_insertobject(null);
hw_mapid(null);
hw_modifyobject(null);
hw_mv(null);
hw_new_document(null);
hw_objrec2array(null);
hw_output_document(null);
hw_pconnect(null);
hw_pipedocument(null);
hw_root(null);
hw_setlinkroot(null);
hw_stat(null);
hw_unlock(null);
hw_who(null);
hwapi_hgcsp(null);
hypot(null);
ibase_add_user(null);
ibase_affected_rows(null);
ibase_backup(null);
ibase_blob_add(null);
ibase_blob_cancel(null);
ibase_blob_close(null);
ibase_blob_create(null);
ibase_blob_echo(null);
ibase_blob_get(null);
ibase_blob_import(null);
ibase_blob_info(null);
ibase_blob_open(null);
ibase_close(null);
ibase_commit(null);
ibase_commit_ret(null);
ibase_connect(null);
ibase_db_info(null);
ibase_delete_user(null);
ibase_drop_db(null);
ibase_errcode(null);
ibase_errmsg(null);
ibase_execute(null);
ibase_fetch_assoc(null);
ibase_fetch_object(null);
ibase_fetch_row(null);
ibase_field_info(null);
ibase_free_event_handler(null);
ibase_free_query(null);
ibase_free_result(null);
ibase_gen_id(null);
ibase_maintain_db(null);
ibase_modify_user(null);
ibase_name_result(null);
ibase_num_fields(null);
ibase_num_params(null);
ibase_param_info(null);
ibase_pconnect(null);
ibase_prepare(null);
ibase_query(null);
ibase_restore(null);
ibase_rollback(null);
ibase_rollback_ret(null);
ibase_server_info(null);
ibase_service_attach(null);
ibase_service_detach(null);
ibase_set_event_handler(null);
ibase_timefmt(null);
ibase_trans(null);
ibase_wait_event(null);
iconv(null);
iconv_get_encoding(null);
iconv_mime_decode(null);
iconv_mime_decode_headers(null);
iconv_mime_encode(null);
iconv_set_encoding(null);
iconv_strlen(null);
iconv_strpos(null);
iconv_strrpos(null);
iconv_substr(null);
id3_get_frame_long_name(null);
id3_get_frame_short_name(null);
id3_get_genre_id(null);
id3_get_genre_list(null);
id3_get_genre_name(null);
id3_get_tag(null);
id3_get_version(null);
id3_remove_tag(null);
id3_set_tag(null);
idate(null);
ifx_affected_rows(null);
ifx_blobinfile_mode(null);
ifx_byteasvarchar(null);
ifx_close(null);
ifx_connect(null);
ifx_copy_blob(null);
ifx_create_blob(null);
ifx_create_char(null);
ifx_do(null);
ifx_error(null);
ifx_errormsg(null);
ifx_fetch_row(null);
ifx_fieldproperties(null);
ifx_fieldtypes(null);
ifx_free_blob(null);
ifx_free_char(null);
ifx_free_result(null);
ifx_get_blob(null);
ifx_get_char(null);
ifx_getsqlca(null);
ifx_htmltbl_result(null);
ifx_nullformat(null);
ifx_num_fields(null);
ifx_num_rows(null);
ifx_pconnect(null);
ifx_prepare(null);
ifx_query(null);
ifx_textasvarchar(null);
ifx_update_blob(null);
ifx_update_char(null);
ifxus_close_slob(null);
ifxus_create_slob(null);
ifxus_free_slob(null);
ifxus_open_slob(null);
ifxus_read_slob(null);
ifxus_seek_slob(null);
ifxus_tell_slob(null);
ifxus_write_slob(null);
ignore_user_abort(null);
image2wbmp(null);
image_type_to_extension(null);
image_type_to_mime_type(null);
imagealphablending(null);
imageantialias(null);
imagearc(null);
imagechar(null);
imagecharup(null);
imagecolorallocate(null);
imagecolorallocatealpha(null);
imagecolorat(null);
imagecolorclosest(null);
imagecolorclosestalpha(null);
imagecolorclosesthwb(null);
imageco
Kajman_
Profil *
xml_set_start_namespace_decl_handler (null);
xml_set_unparsed_entity_decl_handler (null);
xmlrpc_decode (null);
xmlrpc_decode_request (null);
xmlrpc_encode (null);
xmlrpc_encode_request (null);
xmlrpc_get_type (null);
xmlrpc_is_fault (null);
xmlrpc_parse_method_descriptions (null);
xmlrpc_server_add_introspection_data (null);
xmlrpc_server_call_method (null);
xmlrpc_server_create (null);
xmlrpc_server_destroy (null);
xmlrpc_server_register_introspection_callback (null);
xmlrpc_server_register_method (null);
xmlrpc_set_type (null);
xpath_eval (null);
xpath_eval_expression (null);
xpath_new_context (null);
xptr_eval (null);
xptr_new_context (null);
xsl_xsltprocessor_get_parameter (null);
xsl_xsltprocessor_has_exslt_support (null);
xsl_xsltprocessor_import_stylesheet (null);
xsl_xsltprocessor_register_php_functions (null);
xsl_xsltprocessor_remove_parameter (null);
xsl_xsltprocessor_set_parameter (null);
xsl_xsltprocessor_transform_to_doc (null);
xsl_xsltprocessor_transform_to_uri (null);
xsl_xsltprocessor_transform_to_xml (null);
xslt_backend_info (null);
xslt_backend_name (null);
xslt_backend_version (null);
xslt_create (null);
xslt_errno (null);
xslt_error (null);
xslt_free (null);
xslt_getopt (null);
xslt_process (null);
xslt_set_base (null);
xslt_set_encoding (null);
xslt_set_error_handler (null);
xslt_set_log (null);
xslt_set_object (null);
xslt_set_sax_handler (null);
xslt_set_sax_handlers (null);
xslt_set_scheme_handler (null);
xslt_set_scheme_handlers (null);
xslt_setopt (null);
yaz_addinfo (null);
yaz_ccl_conf (null);
yaz_ccl_parse (null);
yaz_close (null);
yaz_connect (null);
yaz_database (null);
yaz_element (null);
yaz_errno (null);
yaz_error (null);
yaz_es_result (null);
yaz_get_option (null);
yaz_hits (null);
yaz_itemorder (null);
yaz_present (null);
yaz_range (null);
yaz_record (null);
yaz_scan (null);
yaz_scan_result (null);
yaz_schema (null);
yaz_search (null);
yaz_set_option (null);
yaz_sort (null);
yaz_syntax (null);
yaz_wait (null);
yp_all (null);
yp_cat (null);
yp_err_string (null);
yp_errno (null);
yp_first (null);
yp_get_default_domain (null);
yp_master (null);
yp_match (null);
yp_next (null);
yp_order (null);
zend_logo_guid (null);
zend_version (null);
zip_close (null);
zip_entry_close (null);
zip_entry_compressedsize (null);
zip_entry_compressionmethod (null);
zip_entry_filesize (null);
zip_entry_name (null);
zip_entry_open (null);
zip_entry_read (null);
zip_open (null);
zip_read (null);
zlib_get_coding_type (null);
pg_cmdtuples (null);
pg_fieldisnull (null);
pg_fieldname (null);
pg_fieldnum (null);
pg_fieldprtlen (null);
pg_fieldsize (null);
pg_fieldtype (null);
pg_freeresult (null);
pg_errormessage (null);
pg_getlastoid (null);
pg_loclose (null);
pg_locreate (null);
pg_loexport (null);
pg_loimport (null);
pg_loopen (null);
pg_loreadall (null);
pg_loread (null);
pg_lounlink (null);
pg_lowrite (null);
pg_numfields (null);
pg_numrows (null);
pg_exec (null);
socket_getopt (null);
socket_setopt (null);
« 1 2 »

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit

Odkud se sem odkazuje


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0