Autor Zpráva
vonous
Profil
Ahoj..můžete mi něko poradit s těmito 2 chybama ...podle mě spolu souvisí:

Když přidávám album
-------------------------
Warning: imagejpeg(): Unable to open 'http://vonous.wz.cz/galerie/images/album/d791cdc62870b9591d2a5f7a5461 26b5.jpg' for writing in /3w/wz.cz/v/vonous/galerie/library/functions.php on line 111

Když přidávám fotku
---------------------
Warning: move_uploaded_file(): Unable to access http://vonous.wz.cz/galerie/images/gallery/c209ffbeaa94610cb659b079890 445bd.jpg in /3w/wz.cz/v/vonous/galerie/library/functions.php on line 21
Error uploading file

Jedná se o jednoducho galerii, jejíž kostra byla volně ke stažení a chci si ji vylepšit.Autorovi funguje (http://www.php-mysql-tutorial.com/image-gallery/) mně ne ..

nevím proč to nechce zapsat ..chmod cílových složek mam 777

zde řikládám zdroják, snad postačí ..kdyby ne ..dodam..nebo se dá najít i na uvedených stránkách.
<?php
/*
	Upload an image and create the thumbnail. The thumbnail is stored 
	under the thumbnail sub-directory of $uploadDir.
	
	Return the uploaded image name and the thumbnail also.
*/
function uploadImage($inputName, $uploadDir)
{
	$image   = $_FILES[$inputName];
	$imagePath = '';
	$thumbnailPath = '';
	
	// if a file is given
	if (trim($image['tmp_name']) != '') {
		$ext = substr(strrchr($image['name'], "."), 1); 

		// generate a random new file name to avoid name conflict
		// then save the image under the new file name
		$imagePath = md5(rand() * time()) . ".$ext";
		$result  = move_uploaded_file($image['tmp_name'], $uploadDir . $imagePath);
			
		if ($result) {
			// create thumbnail
			$thumbnailPath = md5(rand() * time()) . ".$ext";
			$result = createThumbnail($uploadDir . $imagePath, $uploadDir . 'thumbnail/' . $thumbnailPath, THUMBNAIL_WIDTH);
			
			// create thumbnail failed, delete the image
			if (!$result) {
				unlink($uploadDir . $imagePath);
				$imagePath = $thumbnailPath = '';
			} else {
				$thumbnailPath = $result;
			}	
		} else {
			// the image cannot be uploaded
			$imagePath = $thumbnailPath = '';
		}
		
	}

	
	return array('image' => $imagePath, 'thumbnail' => $thumbnailPath);
}

/*
	Create a thumbnail of $srcFile and save it to $destFile.
	The thumbnail will be $width pixels.
*/
function createThumbnail($srcFile, $destFile, $width, $quality = 75)
{
	$thumbnail = '';
	
	if (file_exists($srcFile) && isset($destFile))
	{
		$size    = getimagesize($srcFile);
		$w      = number_format($width, 0, ',', '');
		$h      = number_format(($size[1] / $size[0]) * $width, 0, ',', '');
		
		$thumbnail = copyImage($srcFile, $destFile, $w, $h, $quality);
	}
	
	// return the thumbnail file name on sucess or blank on fail
	return basename($thumbnail);
}

/*
	Copy an image to a destination file. The destination
	image size will be $w X $h pixels
*/
function copyImage($srcFile, $destFile, $w, $h, $quality = 75)
{
  $tmpSrc   = pathinfo(strtolower($srcFile));
  $tmpDest  = pathinfo(strtolower($destFile));
  $size    = getimagesize($srcFile);

  if ($tmpDest['extension'] == "gif" || $tmpDest['extension'] == "jpg")
  {
    $destFile = substr_replace($destFile, 'jpg', -3);
    $dest   = imagecreatetruecolor($w, $h);
    //imageantialias($dest, TRUE);
  } elseif ($tmpDest['extension'] == "png") {
    $dest = imagecreatetruecolor($w, $h);
    //imageantialias($dest, TRUE);
  } else {
   return false;
  }

  switch($size[2])
  {
    case 1:    //GIF
      $src = imagecreatefromgif($srcFile);
      break;
    case 2:    //JPEG
      $src = imagecreatefromjpeg($srcFile);
      break;
    case 3:    //PNG
      $src = imagecreatefrompng($srcFile);
      break;
    default:
      return false;
      break;
  }

  imagecopyresampled($dest, $src, 0, 0, 0, 0, $w, $h, $size[0], $size[1]);

  switch($size[2])
  {
    case 1:
    case 2:
      imagejpeg($dest,$destFile, $quality);
      break;
    case 3:
      imagepng($dest,$destFile);
  }
  return $destFile;

}

/*
	Check if the user is logged in or not
*/
function checkLogin()
{
	if (!isset($_SESSION['isLogin']) || $_SESSION['isLogin'] == false) {
		header('Location: login.php');
		exit;
	}
}

/*
	Create the link for moving from one page to another
*/
function getPagingLink($totalResults, $pageNumber, $itemPerPage = 10, $strGet = '')
{
	$pagingLink  = '';
	$totalPages  = ceil($totalResults / $itemPerPage);
	
	// how many link pages to show
	$numLinks   = 10;

	// create the paging links only if we have more than one page of results
	if ($totalPages > 1) {
		$self = 'http://' . $_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['PHP_SELF'] ;

		// print 'previous' link only if we're not
		// on page one
		if ($pageNumber > 1) {
			$page = $pageNumber - 1;
			if ($page > 1) {
				$prev = " <a href=\"$self?pageNum=$page&$strGet\">[Prev]</a> ";
			} else {
				$prev = " <a href=\"$self?$strGet\">[Prev]</a> ";
			}	
				
			$first = " <a href=\"$self?$strGet\">[First]</a> ";
		} else {
			$prev = ''; // we're on page one, don't show 'previous' link
			$first = ''; // nor 'first page' link
		}
	
		// print 'next' link only if we're not
		// on the last page
		if ($pageNumber < $totalPages) {
			$page = $pageNumber + 1;
			$next = " <a href=\"$self?pageNum=$page&$strGet\">[Next]</a> ";
			$last = " <a href=\"$self?pageNum=$totalPages&$strGet\">[Last]</a> ";
		} else {
			$next = ''; // we're on the last page, don't show 'next' link
			$last = ''; // nor 'last page' link
		}

		$start = $pageNumber - ($pageNumber % $numLinks) + 1;
		$end  = $start + $numLinks - 1;		
		
		$end  = min($totalPages, $end);
		
		$pagingLink = array();
		for($page = $start; $page <= $end; $page++)	{
			if ($page == $pageNumber) {
				$pagingLink[] = " $page ";  // no need to create a link to current page
			} else {
				if ($page == 1) {
					$pagingLink[] = " <a href=\"$self?$strGet\">$page</a> ";
				} else {	
					$pagingLink[] = " <a href=\"$self?pageNum=$page&$strGet\">$page</a> ";
				}	
			}
	
		}
		
		$pagingLink = implode(' | ', $pagingLink);
		
		// return the page navigation link
		$pagingLink = $first . $prev . $pagingLink . $next . $last;
	}
	
	return $pagingLink;
}

/*
	Display the breadcrumb navigation on top of the gallery page
*/
function showBreadcrumb()
{
	if (isset($_GET['album'])) { 
		$album = $_GET['album'];
		$sql = "SELECT al_name
         FROM tbl_album
		     WHERE al_id = $album";
				 
		$result = mysql_query($sql) or die('Error, get album name failed. ' . mysql_error());
		$row = mysql_fetch_assoc($result);
		echo ' &gt; <a href="index.php?page=list-image&album=' . $album . '">' . $row['al_name'] . '</a>';

		if (isset($_GET['image'])) {
			$image = $_GET['image'];
			$sql = "SELECT im_title
					 FROM tbl_image
					 WHERE im_id = $image";
					 
			$result = mysql_query($sql) or die('Error, get image name failed. ' . mysql_error());
			$row = mysql_fetch_assoc($result);
			
			echo ' &gt; <a href="index.php?page=image-detail&album=' . $album . '&image=' . $image . '">' . $row['im_title'] . '</a>';
		}
	}
}

?>


potřebuju už to vyřešit...díky moc za všechny odpovědi..
nightfish
Profil
Warning: imagejpeg(): Unable to open 'http://vonous.wz.cz/galerie/images/album/d791cdc62870b9591d2a5f7a5461 26b5.jpg' for writing in /3w/wz.cz/v/vonous/galerie/library/functions.php on line 111
problém je v tom, že přes url wrapper pochopitelně nemůžeš zapisovat
pravděpodobně předáváš špatný obsah proměnné $destFile funkci createThumbnail(), pomažmo $uploadDir funkci uploadImage()

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0