Autor Zpráva
herrda
Profil
Mám fotogalerii fotek, kde je přidávám přes MySQL, takže se automaticky řadí tak, že nejnovější jdou až úplně nakonec. Nevíte někdo jak mám udělat, aby nejnovější se řadily na začátek? Když to bude tak, že se do řadí podle ID.
Díky za rady
Kcko
Profil
ORDER BY ID DESC

mm.gene.cz // prostuduj
herrda
Profil
A já už mám ten kod na to hotový, ale ted nemůžu najít, kde se to tam mění...
herrda
Profil
Tak tady je vyřez toho kodu, pomožte mi někdo pls, v php to moc neumim.
define("SAFEMODE", @ini_get("safe_mode") ? true : false);


add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

if (isset($_GET['photo_id']) && isnum($_GET['photo_id'])){
$result = dbquery(
"SELECT tp.*, ta.*, tu.user_id,user_name, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
FROM ".DB_PHOTOS." tp
LEFT JOIN ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta USING (album_id)
LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tp.photo_user=tu.user_id
LEFT JOIN ".DB_RATINGS." tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='P'
WHERE photo_id='".$_GET['photo_id']."' GROUP BY tp.photo_id"
);
$data = dbarray($result);
if (!checkgroup($data['album_access'])) {
redirect(FUSION_SELF);
} else {
define("PHOTODIR", PHOTOS.(!SAFEMODE ? "album_".$data['album_id']."/" : ""));
include INCLUDES."comments_include.php";
include INCLUDES."ratings_include.php";
$result=dbquery("UPDATE ".DB_PHOTOS." SET photo_views=(photo_views+1) WHERE photo_id='".$_GET['photo_id']."'");

$pres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='".($data['photo_order']-1)."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
$nres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='".($data['photo_order']+1)."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
if (dbrows($pres)) $prev = dbarray($pres);
if (dbrows($nres)) $next = dbarray($nres);

opentable($locale['450']);
if ($settings['photo_watermark']) {
if ($settings['photo_watermark_save']) {
$parts = explode(".", $data['photo_filename']);
$wm_file1 = $parts[0]."_w1.".$parts[1];
$wm_file2 = $parts[0]."_w2.".$parts[1];
if (!file_exists(PHOTODIR.$wm_file1)) {
if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id']; }
$photo_file = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id'];
} else {
if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = PHOTODIR.$wm_file1; }
$photo_file = PHOTODIR.$wm_file2;
}
} else {
if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id']; }
$photo_file = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id'];
}
$photo_size = @getimagesize(PHOTODIR.$data['photo_filename']);
} else {
$photo_thumb = $data['photo_thumb2'] ? PHOTODIR.$data['photo_thumb2'] : "";
$photo_file = PHOTODIR.$data['photo_filename'];
$photo_size = @getimagesize($photo_file);
}
add_to_title($locale['global_201'].$data['photo_title']);
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n<td class='tbl2'>\n";
echo "<a href='".FUSION_SELF."'>".$locale['400']."</a> &gt;\n";
echo "<a href='".FUSION_SELF."?album_id=".$data['album_id']."'>".$data['album_t itle']."</a> &gt;\n";
echo "<a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']."'>".$data['photo_t itle']."</a>\n</td>\n";
if ((isset($prev['photo_id']) && isnum($prev['photo_id'])) || (isset($next['photo_id']) && ISnUM($next['photo_id']))) {
if (isset($prev)) { echo "<td width='1%' class='tbl2'><a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$prev['photo_id']."' title='".$locale['451']."'>&lt;&lt;</a></td>\n"; }
if (isset($next)) { echo "<td width='1%' class='tbl2'><a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$next['photo_id']."' title='".$locale['452']."'>&gt;&gt;</a></td>\n"; }
}
echo "</tr>\n</table>\n";

echo "<div align='center' style='margin:5px;'>\n";
echo "<a href=\"javascript:;\" onclick=\"window.open('showphoto.php?photo_id=".$data['photo_id']."',' ','scrollbars=yes,toolbar=no,status=no,resizable=yes,width=".($photo_s ize[0]+20).",height=".($photo_size[1]+20)."')\" class='photogallery_photo_link'><!--photogallery_photo_".$data['photo_ id']."-->";
echo "<img src='".(isset($photo_thumb) && !empty($photo_thumb) ? $photo_thumb : $photo_file)."' alt='".$data['photo_filename']."' title='".$locale['453']."' style='border:0px' class='photogallery_photo' /></a>\n</div>\n";
echo "<div align='center' style='margin:5px 0px 5px 0px' class='photogallery_photo_desc'><!--photogallery_photo_desc-->\n";
if ($data['photo_description']) {
echo nl2br(parseubb($data['photo_description'], "b|i|u|center|small|url|mail|img|quote"))."<br /><br />\n";
}
echo $locale['433'].showdate("shortdate", $data['photo_datestamp'])."<br />\n";
echo $locale['434']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['use r_name']."</a><br />\n";
echo $locale['454']."$photo_size[0] x $photo_size[1] ".$locale['455']."<br />\n";
echo $locale['456'].parsebytesize($settings['photo_watermark'] ? filesize(PHOTODIR.$data['photo_filename']): filesize($photo_file))."<br />\n";
$photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='P' AND comment_item_id='".$data['photo_id']."'");
echo ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']).$photo_comments."<br />\n";
echo $locale['437'].($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='".get_image("star")."' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] / $data['count_votes'])) : $locale['438'])."<br />\n";
echo $locale['457'].$data['photo_views']."\n</div>\n";
closetable();
if ($data['photo_allow_comments']) { showcomments("P", DB_PHOTOS, "photo_id", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']); }
if ($data['photo_allow_ratings']) { showratings("P", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']); }
}
} elseif (isset($_GET['album_id']) && isnum($_GET['album_id'])) {
define("PHOTODIR", PHOTOS.(!SAFEMODE ? "album_".$_GET['album_id']."/" : ""));
$result = dbquery(
"SELECT ta.* FROM ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta WHERE album_id='".$_GET['album_id']."'"
);
if (!dbrows($result)) {
redirect(FUSION_SELF);
} else {
$data = dbarray($result);
if (!checkgroup($data['album_access'])) {
redirect(FUSION_SELF);
} else {
$rows = dbcount("(photo_id)", DB_PHOTOS, "album_id='".$_GET['album_id']."'");
add_to_title($locale['global_201'].$data['album_title']);
opentable($locale['420']);
echo "<!--pre_album_info-->";
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='80%' class='center'>\n<tr>\n";
echo "<td rowspan='2' align='center' class='tbl1 photogallery_album_thumb'><!--photogallery_album_thumb-->";
if ($data['album_thumb'] && file_exists(PHOTOS.$data['album_thumb'])){
echo "<img src='".PHOTOS.$data['album_thumb']."' alt='".$data['album_thumb']."' />";
} else {
echo $locale['432'];
}
echo
Chodec
Profil
ORDER BY ID DESC doplň na konec příkazu SELECT

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0