Autor Zpráva
Antorr
Profil *
Měl bych dotaz, na stránkách mám scipt na zjíšťování stáří domény, ale vůbec nejede, místo stáří píše Unknow . . .

 function getAge () {
      $url = ereg_replace('^www\.', '', $this->url['host']);
      $url = "http://www.who.is/whois-com/ip-address/$url";
      $data = $this->getPage($url);
      preg_match('#Creation Date: ([a-z0-9-]+)#si', $data, $p);
      if ($p[1]) {
        $time = time() - strtotime($p[1]);
        $years = round($time / 31556926);
        $days = round(($time % 31556926) / 86400);
        $value = "$years years, $days days";
      } else {
        $value = 'Unknown';
      }
      return $value;
    }
WEB je http://sluzby.gravegame.net/analyza.php
bitbit
Profil
Dobrý den.

Nikde na whois nevidim

Creation Date: ale např. registered: tak jestli to nebude tím.

takže asi

preg_match('#Creation Date: ([a-z0-9-]+)#si', $data, $p); 


na

preg_match('#registered: ([a-z0-9-]+)#si', $data, $p); 
Antorr
Profil *
Díky, ale tato změna taky nejede
bitbit
Profil
tak jeste zmen na toto:

preg_match('#registered: ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\ [0-9]+\:[0-9]+\:[0-9]+)#si', $data, $p);


PS: vsiml jsem si, ze je tam ruzny pocet mezer, tak takhle

preg_match('#registered:(.*) ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\ [0-9]+\:[0-9]+\:[0-9]+)#si', $data, $p);
if ($p[2]) {
$time = time() - strtotime($p[2]); 
Antorr
Profil *
tak jeste zmen na toto:
1 preg_match('#registered: ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\ [0-9]+\:[0-9]+\:[0-9]+)#si', $data, $p);
PS: vsiml jsem si, ze je tam ruzny pocet mezer, tak takhle
123 preg_match('#registered:(.*) ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\ [0-9]+\:[0-9]+\:[0-9]+)#si', $data, $p);
if ($p[2]) {
$time = time() - strtotime($p[2]);


Taky nejede
bitbit
Profil
Tak sem dejte celou tu třídu. Vypadá to, že je problém v načtení dat té stránky.
Antorr
Profil *

<?php

class pagerank {

var $url;

function pagerank ($url) {
set_time_limit(0);
$this->url = parse_url('http://' . ereg_replace('^http://', '', $url));
$this->url['full'] = 'http://' . ereg_replace('^http://', '', $url);
}

function getPage ($url) {
if (function_exists('curl_init')) {
$ch = curl_init($url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
@curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT, $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, 'http://www.google.com/search?hl=en&q=google&btnG=Google+Search');
return curl_exec($ch);
} else {
return file_get_contents($url);
}
}

function getPagerank () {
$url = 'info:' . $this->url['host'];
$checksum = $this->checksum($this->strord($url));
$url = "http://www.google.com/search?client=navclient-auto&ch=6$checksum&features=Rank&q=$url";
$data = $this->getPage($url);
preg_match('#Rank_[0-9]:[0-9]:([0-9]+){1,}#si', $data, $p);
$value = ($p[1]) ? $p[1] : 0;
return $value;
}

function getAlexaRank ($url) {
$xml = simplexml_load_file('http://data.alexa.com/data?cli=10&dat=s&url=' . $url);
return $xml->SD->POPULARITY['TEXT'];
}

function getDmoz () {
$url = ereg_replace('^www\.', '', $this->url['host']);
$url = "http://search.dmoz.org/cgi-bin/search?search=$url";
$data = $this->getPage($url);
if (ereg('<center>No <b><a href="http://dmoz\.org/">Open Directory Project</a></b> results found</center>', $data)) {
$value = false;
} else {
$value = true;
}
return $value;
}

function getYahooDirectory () {
$url = ereg_replace('^www\.', '', $this->url['host']);
$url = "http://search.yahoo.com/search/dir?p=$url";
$data = $this->getPage($url);
if (ereg('No Directory Search results were found\.', $data)) {
$value = false;
} else {
$value = true;
}
return $value;
}

function getBacklinksGoogle () {
$url = $this->url['host'];
$url = 'http://www.google.com/search?q=' . urlencode($url);
$data = $this->getPage($url);
preg_match('/of about \<b\>([0-9\,]+)\<\/b\>/si', $data, $p);
$value = ($p[1]) ? number_format($this->toInt($p[1])) : 0;
return $value;
}

function getBacklinksYahoo () {
$url = $this->url['host'];
$url = 'http://search.yahoo.com/search?p=' . urlencode("http://$url");
$data = $this->getPage($url);
preg_match('/of ([0-9\,]+)/si', $data, $p);
$value = ($p[1]) ? number_format($this->toInt($p[1])) : 0;
return $value;
}

function getResultsAltaVista () {
$url = $this->url['host'];
$url = 'http://www.altavista.com/web/results?q=' . urlencode($url);
$data = $this->getPage($url);
preg_match('#AltaVista found ([0-9,]+){1,} results#si', $data, $p);
$value = ($p[1]) ? number_format($this->toInt($p[1])) : 0;
return $value;
}

function getResultsAllTheWeb () {
$url = $this->url['host'];
$url = 'http://www.alltheweb.com/search?q=' . urlencode($url);
$data = $this->getPage($url);
preg_match('#<span class="ofSoMany">([0-9,]+){1,}</span>#si', $data, $p);
$value = ($p[1]) ? number_format($this->toInt($p[1])) : 0;
return $value;
}


function getAge () {
$url = ereg_replace('^www\.', '', $this->url['host']);
$url = "http://www.who.is/whois-com/ip-address/$url";
$data = $this->getPage($url);
preg_match('#registered: ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\ [0-9]+\:[0-9]+\:[0-9]+)#si', $data, $p);
if ($p[1]) {
$time = time() - strtotime($p[1]);

$years = round($time / 31556926);
$days = round(($time % 31556926) / 86400);
$value = "$years years, $days days";
} else {
$value = 'Unknown';
}
return $value;
}

function toInt ($string) {
return preg_replace('#[^0-9]#si', '', $string);
}

function to_int_32 (&$x) {
$z = hexdec(80000000);
$y = (int) $x;
if($y ==- $z && $x <- $z){
$y = (int) ((-1) * $x);
$y = (-1) * $y;
}
$x = $y;
}

function zero_fill ($a, $b) {
$z = hexdec(80000000);
if ($z & $a) {
$a = ($a >> 1);
$a &= (~$z);
$a |= 0x40000000;
$a = ($a >> ($b - 1));
} else {
$a = ($a >> $b);
}
return $a;
}

function mix ($a, $b, $c) {
$a -= $b; $a -= $c; $this->to_int_32($a); $a = (int)($a ^ ($this->zero_fill($c, 13)));
$b -= $c; $b -= $a; $this->to_int_32($b); $b = (int)($b ^ ($a << 8));
$c -= $a; $c -= $b; $this->to_int_32($c); $c = (int)($c ^ ($this->zero_fill($b, 13)));
$a -= $b; $a -= $c; $this->to_int_32($a); $a = (int)($a ^ ($this->zero_fill($c, 12)));
$b -= $c; $b -= $a; $this->to_int_32($b); $b = (int)($b ^ ($a << 16));
$c -= $a; $c -= $b; $this->to_int_32($c); $c = (int)($c ^ ($this->zero_fill($b, 5)));
$a -= $b; $a -= $c; $this->to_int_32($a); $a = (int)($a ^ ($this->zero_fill($c, 3)));
$b -= $c; $b -= $a; $this->to_int_32($b); $b = (int)($b ^ ($a << 10));
$c -= $a; $c -= $b; $this->to_int_32($c); $c = (int)($c ^ ($this->zero_fill($b, 15)));
return array($a,$b,$c);
}

function checksum ($url, $length = null, $init = 0xE6359A60) {
if (is_null($length)) {
$length = sizeof($url);
}
$a = $b = 0x9E3779B9;
$c = $init;
$k = 0;
$len = $length;
while($len >= 12) {
$a += ($url[$k + 0] + ($url[$k + 1] << 8) + ($url[$k + 2] << 16) + ($url[$k +3] << 24));
$b += ($url[$k + 4] + ($url[$k + 5] << 8) + ($url[$k + 6] << 16) + ($url[$k +7] << 24));
$c += ($url[$k + 8] + ($url[$k + 9] << 8) + ($url[$k + 10] << 16) + ($url[$k +11] << 24));
$mix = $this->mix($a, $b, $c);
$a = $mix[0]; $b = $mix[1]; $c = $mix[2];
$k += 12;
$len -= 12;
}
$c += $length;
switch($len) {
case 11: $c += ($url[$k + 10] << 24);
case 10: $c += ($url[$k + 9] << 16);
case 9 : $c += ($url[$k + 8] << 8);
case 8 : $b += ($url[$k + 7] << 24);
case 7 : $b += ($url[$k + 6] << 16);
case 6 : $b
Antorr
Profil *
 case 6 : $b += ($url[$k + 5] << 8);
        case 5 : $b += ($url[$k + 4]);
        case 4 : $a += ($url[$k + 3] << 24);
        case 3 : $a += ($url[$k + 2] << 16);
        case 2 : $a += ($url[$k + 1] << 8);
        case 1 : $a += ($url[$k + 0]);
      }
      $mix = $this->mix($a, $b, $c);
      return $mix[2];
    }

    function strord ($string) {
      for($i = 0; $i < strlen($string); $i++) {
        $result[$i] = ord($string{$i});
      }
      return $result;
    }

  }
$options = array(
    'pagerank' => true,
    'dmoz' => true,
    'yahooDirectory' => true,
    'backlinksYahoo' => true,
    'backlinksGoogle' => true,
    'altavista' => true,
    'alltheweb' => true,
    'alexarank' => true,
    'age' => true,
    'thumb' => true
  );
  if ($_POST['urls']) {
    $rep=array("\r"," ");
    $_POST['urls']=str_replace($rep,'',$_POST['urls']);
    $urls = split("\n", $_POST['urls']);
    $results = array();
    foreach ($urls as $url) {
      if(!empty($url)||trim($url!='')){
        $data = new pagerank(trim($url));
        $results[] = array(
          'url' => $data->url['host'],
          'pagerank' => $data->getPagerank(),
          'dmoz' => $data->getDmoz(),
          'yahooDirectory' => $data->getYahooDirectory(),
          'backlinksYahoo' => $data->getBacklinksYahoo(),
          'backlinksGoogle' => $data->getBacklinksGoogle(),
          'altavista' => $data->getResultsAltaVista(),
          'alltheweb' => $data->getResultsAllTheWeb(),
          'alexarank' => $data->getAlexaRank($url),
          'age' => $data->getAge(),
          'thumb' =>"http://images.websnapr.com/?size=T&key=C5VIuGtdv2Kd&url=".$url

        );
      }
    }
  }

?>

bitbit
Profil
takhle mi to slo.

function getAge () {

      $url = ereg_replace('^www\.', '', $this->url['host']);

      $url = "http://www.who.is/whois-com/ip-address/$url";

      $data = $this->getPage($url);
      
      preg_match('#registered:(.*) ([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\ [0-9]+\:[0-9]+\:[0-9]+)#si', $data, $p);
      
      if ($p[2]) {

        $time = time() - strtotime($p[2]);        $years = round($time / 31556926);

        $days = round(($time % 31556926) / 86400);

        $value = "$years years, $days days";

      } else {

        $value = 'Unknown';

      }

      return $value;

    }
Antorr
Profil *
bitbit
I kdyz sem to upravil podle tebe, tak to porad pise unknow
bitbit
Profil
Tak ti asi hosting neumožňuje načítat výstup vzdálené stránky. Na mém apachi s php5 to šlape.

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0