Autor Zpráva
Speed
Profil *
Poraďte mi prosím ako mám spravi» ątruktúru tabuµky a vypísa» do nej premenné z databázy. Keď spravím ątruktúru tak my bez pouľitia databáz sedí, ale akonáhle tam dám vypísa» premenné tak namiesto okna s rowspan="3" a troch riadkov sa zobrazia 4 riadky s rowspan="3". Ako to mám spravi» aby boly ostatné riadky vedµa tohoto bloku(rowspan3). ątruktúra mi v HTML funguje. Ale na servere uľ to nejde... Porad»e.
Honza ©iroký
Profil
Jestli jsem to pochopil tak takhle:
<table>

<tr>
<td rowspan="3">
bunka velka
</td>
<td>
bunka mala 1
</td>
</tr>
<tr>
<td>
bunka mala 2
</td>
</tr>
<tr>
<td>
bunka mala 3
</td>
</tr>
</table>
Speed
Profil *
Tak to mám. Ale keď to začlením do skriptu a pridám tam hodnoty z mysql tak sa mi stratí formátovanie..
Honza ©iroký
Profil
A jak je tam přidáváą?
Speed
Profil *
Týmto skriptom....

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Výpis tovaru</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<TABLE WIDTH="100%" CELLSPACING="5" CELLPADDING="1" BORDER="0">
<?
mysql_Connect("mysql.wz.cz","xxx","xxx");
$result = mysql("xxx",
"SELECT * FROM xxx WHERE dtovaru='b16'");
$pocet = mysql_NumRows($result);
echo "Po&egrave;et kníh v tejto sekcii je
$pocet .\n";
echo "<P>";
for($i=0; $i<$pocet; $i++):
echo "<TR>\n";

<TR BGCOLOR="#f0a000">
echo "<TH rowspan='3' width='75' height='100'><img src=".mysql_Result($result, $i, "obr")."></TH>\n";
echo "<TH align='left'>Názov: ".mysql_Result($result, $i, "nazov")."</TH>\n";
echo "<TH rowspan='3' align='left' width='340' height='100'>Popis: ".mysql_Result($result, $i, "popis").
"</TH>\n";
echo "<TH align='left'>Cena: ".mysql_Result($result, $i, "cena").
"</TH>\n";
</TR>
echo "<TD width='300'>Vydal: ".mysql_Result($result, $i, "vydal")."</TD>\n";
<TR>
echo "<TD BGCOLOR="#f0a000">Väzba: ".mysql_Result($result, $i, "vezba").
"</TD>\n";<TD align='center'><img src='images/kosik.gif'></TD>\n";
</TR>
endfor;
mysql_Close();
?>
</TBODY>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0