Autor Zpráva
clubmusic
Profil
Dobrý deň, mám upload script

<?php 
$MAX_SIZE = 12000000; 
              
$FILE_EXTS = array('.mp3','.wma'); 

$DELETABLE = true;                


$site_name = $_SERVER['HTTP_HOST']; 
$url_dir = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']); 
$url_this = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST'].$_SERVER['PHP_SELF']; 

$upload_dir = "download/"; 
$upload_url = $url_dir."/download/"; 
$message =""; 

if (!is_dir("download")) { 
 if (!mkdir($upload_dir)) 
   die ("upload_files directory doesn't exist and creation failed"); 
 if (!chmod($upload_dir,0755)) 
   die ("change permission to 755 failed."); 
} 

if ($_REQUEST[del] && $DELETABLE) { 
 $resource = fopen("log.txt","a"); 
 fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."DELETE - $_SERVER[REMOTE_ADDR]"."$_REQUEST[del]\n"); 
 fclose($resource); 
 
 if (strpos($_REQUEST[del],"/.")>0);         
 else if (strpos($_REQUEST[del],$upload_dir) === false); 
 else if (substr($_REQUEST[del],0,1)==$upload_dir) { 
  unlink($_REQUEST[del]); 
  print "<script>window.location.href='$url_this?message=deleted successfully'</script>"; 
 } 
} 
else if ($_FILES['userfile']) { 
 $resource = fopen("log.txt","a"); 
 fwrite($resource,date("Ymd h:i:s")."UPLOAD - $_SERVER[REMOTE_ADDR]" 
      .$_FILES['userfile']['name']." " 
      .$_FILES['userfile']['type']."\n"); 
 fclose($resource); 

 $file_type = $_FILES['userfile']['type']; 
 $file_name = $_FILES['userfile']['name']; 
 $file_ext = strtolower(substr($file_name,strrpos($file_name,"."))); 

 if ( $_FILES['userfile']['size'] > $MAX_SIZE) 
   $message = "Veľkosť súboru je cez 12 MB."; 
 else if (!in_array($file_ext, $FILE_EXTS)) 
   $message = "Sorry, $file_name($file_type) 	nesmie byť nahraný."; 
 else 
   $message = do_upload($upload_dir, $upload_url); 
 
 print "<script>window.location.href='$url_this?message=$message'</script>"; 
} 
else if (!$_FILES['userfile']); 
else 
  $message = "Invalid File Specified."; 

$handle=opendir($upload_dir); 
$filelist = ""; 
while ($file = readdir($handle)) { 
  if(!is_dir($file) && !is_link($file)) { 
   $filelist .= "<a href='$upload_dir$file'>".$file."</a> - URL: <b>$upload_url$file</b>"; 
   if ($DELETABLE) 
    
   $filelist .= " Added at ".date("d-m H:i", filemtime($upload_dir.$file)) 
          .""; 
         
          
$filelist .= " <a style='text-decoration:none; font-weight:bold' href='?del=$upload_dir".urlencode($file)."' title='delete'>x</a>"; 
   $filelist .="<br>"; 
   
  } 
}  
      
function do_upload($upload_dir, $upload_url) { 

  $temp_name = $_FILES['userfile']['tmp_name']; 
  $file_name = $_FILES['userfile']['name']; 
 $file_name = str_replace("\\","",$file_name); 
 $file_name = str_replace("'","",$file_name); 
  $file_path = $upload_dir.$file_name; 

  if ( $file_name =="") { 
   $message = "Invalid File Name Specified"; 
   return $message; 
 } 

 $result = move_uploaded_file($temp_name, $file_path); 
 if (!chmod($file_path,0777)) 
   $message = "change permission to 777 failed."; 
 else 
  $message = ($result)?"$file_name bol úspešne nahraný." : 
       "Niečo je zle s nahraním súboru."; 
 return $message; 
} 

?> 


A potreboval by som, aby : - sa nahraty subor sa zaznamenal do Db ,
aby mi zaznamenalo id, url, a datum uploudu toho suboru.

asi to je blbost, ale neviem to s toho scriptu vyčítať, pls. poradte , popred dakujem
AM_
Profil
Název nahraného souboru vyčteš z $_FILES['userfile']['name'], URL si z něj již snad vytvoříš.
Datum zjistíš jednoduše pomocí date() nebo při ukládání do DB použiješ MySQL funkci CURDATE().

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0