Autor Zpráva
johnl
Profil
Dobrý den, nevíte kde mám chybu v tomto kódu?

<?php
session_start();
?>
<?php
 if($_SESSION['login']!=""){
  echo' 

<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<head>
 <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" >
 <title>Administrace</title>
 <link href="css/admin.css" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" >

<script type="text/javascript" src="../jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js"></script>
<script type="text/javascript">
	
	
	

	// O2k7 skin (silver)
	tinyMCE.init({
		// General options
		mode : "exact",
		elements : "elm4",
		theme : "advanced",
		skin : "o2k7",
		skin_variant : "black",
		plugins : "safari,pagebreak,style,layer,table,save,advhr,advimage,advlink,emotions,iespell,insertdatetime,preview,media,searchreplace,print,contextmenu,paste,directionality,fullscreen,noneditable,visualchars,nonbreaking,xhtmlxtras,template,inlinepopups",

		// Theme options
		theme_advanced_buttons1 : "save,newdocument,|,bold,italic,underline,strikethrough,|,justifyleft,justifycenter,justifyright,justifyfull,styleselect,formatselect,fontselect,fontsizeselect",
		theme_advanced_buttons2 : "cut,copy,paste,pastetext,pasteword,|,search,replace,|,bullist,numlist,|,outdent,indent,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,image,cleanup,help,code,|,insertdate,inserttime,preview,|,forecolor,backcolor",
		theme_advanced_buttons3 : "tablecontrols,|,hr,removeformat,visualaid,|,sub,sup,|,charmap,emotions,iespell,media,advhr,|,print,|,ltr,rtl,|,fullscreen",
		theme_advanced_buttons4 : "insertlayer,moveforward,movebackward,absolute,|,styleprops,|,cite,abbr,acronym,del,ins,attribs,|,visualchars,nonbreaking,template,pagebreak",
		theme_advanced_toolbar_location : "top",
		theme_advanced_toolbar_align : "left",
		theme_advanced_statusbar_location : "bottom",
		theme_advanced_resizing : true,

		// Example content CSS (should be your site CSS)
		content_css : "css/content.css",

		// Drop lists for link/image/media/template dialogs
		template_external_list_url : "lists/template_list.js",
		external_link_list_url : "lists/link_list.js",
		external_image_list_url : "lists/image_list.js",
		media_external_list_url : "lists/media_list.js",

		// Replace values for the template plugin
		template_replace_values : {
			username : "Some User",
			staffid : "991234"
		}
	});
</script>
 </head>

 <body>
 <div id="telo"> 

   <div id="hlavicka">
<a href="admin.php" class="logo"></a>
<div id="menu">
<ul>
<li><a href="admin.php">Index</a></li>
<li><a href="st.php">Upravení stránky</a></li>
<li><a href="registrace.php">Přidání uživatele</a></li>
<li><a href="tem.php">Nastavení</a></li>
</ul>
<p style="float:right;"><a href="logout.php">Odhlásit</a></p> 
</div>

  <div id="obsah">

<?php

if($_GET[edit] && file_exists($_GET[edit]))
{
  $file  = $_GET[edit];
  $soubor = fopen($file, "a+");
  
if($_POST[akce] == "Editovat" && $_GET[edit])
{
  $_POST[msg] = stripslashes($_POST[msg]);
  $soubor = fopen($file, "w");
  fwrite($soubor, $_POST[msg]);
  fclose($soubor);
  $zpr = "<p>EDITOVÁNO!</p>";
}
  $handle = fopen($file, "r");
  $contents = fread($handle, filesize($file));
  $contents = stripslashes($contents);
  fclose($handle);
  

<form method="post">
<textarea id="elm4" name="msg" rows="15" cols="80" style="width: 80%" wrap="off">'.htmlspecialchars($contents).'</textarea><br>
<input type="submit" name="akce" value="Editovat">
<input type="reset" value="Obnovit">
</form>
';
}
?>


</div>

<div id="paticka">
<p>Copyright &copy; 2009 <b><a href="http://john-design.tk">John</a></b> verze: 0.7.1 - Všechna práva vyhrazena</p>
</div>
 </div>

 
</body>
</html>
 ';} 

else {
  echo'<p><center><h1>Nepovolený přístup</h1></center></p><br>';}
?>


Pro editaci by měl být dotyčný přihlášení když se nepřihlásí vypíše mu to:
<p><center><h1>Nepovolený přístup</h1></center></p><br>


Chybou je že se mi vypíše jak obsah pro přihlášené tak obsah pro nepřihlášené.


Edit: Objevil jsem druhou chybu ;-) Nevím kde mám chybu, asi někde v echo, protože se mi vypíše jen:
</div>

<div id="paticka">
<p>Copyright &copy; 2009 <b><a href="http://john-design.tk">John</a></b> verze: 0.7.1 - Všechna práva vyhrazena</p>
</div>
 </div>
</body>
</html>

 ';} 
else {
  echo'<p><center><h1>Nepovolený přístup</h1></center></p><br>';}
?>
Mastodont
Profil
if($_GET[edit] && file_exists($_GET[edit]))

Doplň si všude v kódu uvozovky a zkus to znovu.
if($_GET["edit"] && file_exists($_GET["edit"]))
johnl
Profil
Doplnil jsem uvozovky, a oddělil php skript od textarea a jde to ;-)

Vaše odpověď

Mohlo by se hodit


Prosím používejte diakritiku a interpunkci.

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvě-sta čtyřicet-sedm:

0