Autor Zpráva
Beadoor
Profil *
<?php
$nazev="./data.txt";
$row = 1; // inicializace, &oslash;ádk&ugrave;
if (file_exists($nazev)) { // kontrola existence souboru
$file_csv = fopen ($nazev, "r"); // otev&oslash;ení souboru
// cyklus p&oslash;e&egrave;te &oslash;ádky a &oslash;ádek rozd&igrave;lí na hodnoty do pole $data
while ($data = fgetcsv ($file_csv, 100000, "|")) {
echo "<tr>";
$num = count ($data); // zjistí po&egrave;et sloupc&ugrave;
for ($c=0; $c<$num; $c++) { // cyklus pro výpis hodnot
if ($data[$c] == "x") {
echo "<th>".$data[$c]."</th>";
}
else {
echo "<td>".$data[$c]."</td>";
}
}
$row++; //zvý&sup1;í &egrave;íslo &oslash;ádku o 1
echo "</tr>";
}
fclose ($file_csv); //uzav&oslash;e soubor
}
else {
echo "ERROR - soubor neexistuje<br>";
}
?>

Poradil by mi někdo, jak udělat to, aby měl každý sloupec své vlastní centrování .. jeden left, druhý center atd.

Díky moc
Anonymní
Profil *
Nazdárek,
pokud jsem to dobře pochopil, tak chceš, aby se střídalo zarovnání. Jedo left druhé center, left, center atd.
Na to by se dalo použít modulo dělení. Budeš dělit číslo řádku modulo dělením a podle výsledku použiješ buď zarovnání left nebo center...
Pokud budeš mít problémy, piš na ICQ 202 411 910 Nemám teď čas to rozepisovat
Leo
Profil
"Poradil by mi někdo, jak udělat to, aby měl každý sloupec své vlastní centrování .. jeden left, druhý center atd."

A umite to vyresit ve statickem HTML / CSS? Leo
Toto téma je uzamčeno. Odpověď nelze zaslat.

0